02.10.2014

 

Občianske združenie CASTRUM GHYMES si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu:

Hrad Gýmeš od minulosti po súčasnosť

Prezentácia bude pozostávať z informačných panelov inštalovaných v interiéry donžonu, návštevníkom bude prístupná po celý deň cca od 10:30 hod.

 

Miesto konanie: Hrad Gýmeš
Termín: 05.10.2014
Čas: od 10:30

 

prezentacia gymes

Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Hrad-G%C3%BDme%C5%A1/177468232381344

Read More

19.08.2014

 

Nasledujúci text je prevzatý z facebookovej nástenky združenia  Castrum Ghymes

Dávame na známosť, že najbližšia veľká brigáda na hrade Gýmeš sa uskutoční v termíne 26.-30. augusta 2014 (utorok až sobota).

Práce budú primáne zamerané na archeologický výskum v renesančnom predbrání. Popri výskume budú samozrejme realizované aj murárske práce či už v rámci konzervácie bývalej gotickej bránovej veže alebo napr. sanácie kaverny v parkanovom múre pod hranolovou vežou. Prosíme všetkých dobrovoľníkov, ktorí by nám radi prišli pomôcť, aby svoju účasť aspoň predbežne nahlásili na castrum.ghymes@gmail.com (počet dobrovoľníkov a ktoré dni sa chcete zúčastniť)

Read More

18.08.2014

 

Čoskoro to bude na zrúcanine hradu Gýmeš naozaj rušné. Obľúbené turistické miesto čaká archeologický výskum. Ten bude spojený i s viacerými murárskymi prácami. Gýmeš tak bude zas o niečo krajší. Akcia sa uskutoční v termíne 26.–30. augusta 2014.

Pod vedením archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre, s ktorými združenie dlhodobo spolupracuje, bude realizovaný archeologický výskum v renesančnom predbrání pod kostolom sv. Ignáca. Ten nadviaže na minuloročný výskum vo vstupnej bašte predbránia, počas ktorého sa podarilo čiastočne odkryť interiér bašty,“ informuje Andrej Košút z Občianskeho združenia Castrum Ghymes. Podľa jeho slov budú okrem výskumov pokračovať aj murárske práce, najmä konzervácia bývalej gotickej bránovej veže a sanácia kaverny v parkanovom múre pod hranolovou vežou.

Read More

10.07.2014

 

Zaujímavé podujatie si pripravilo občianske združenie Forgach de Ghymes spolu s Obcou Jelenec. Obnovia starodávnu tradíciu púte na hrad Gýmeš.

Už druhého augusta 2014 o 11. hodine sa na zrúcanine hradu Gýmeš uskutoční 5. ročník obnovenej starodávnej tradície. „Túto tradíciu pútí založil Pavol Forgáč v polovici 18. storočia, pričom zaviedol aj zvyk vítania hostí tzv. lopatovým tancom, t.j. štyrmi údermi lopatou po zadnej časti tela. Išlo o psychologický moment, aby si každý zapamätal, že tam bol,“ informuje za OZ Forgach de Ghymes Miroslav Eliáš.

gymes2zdroj: tripzone.cz

 

Obnovia historickú tradíciu Tradíciu, ktorá sa praktizovala do začiatku 19. storočia obnovilo OZ Forgach de Ghymes po 200 rokoch v roku 2010. Na hrad Gýmeš sa turisti môžu dostať viacerými cestami, preto je výstup individuálny a nie je riadený ako procesiová púť z obce. Podujatie obohatia členovia dobového spolku Hereditas Patrum z Topoľčian a jedinečný hudobný súbor Musicantica Slovaca z Mojmíroviec.

Read More

25.02.2014

 

Na hrade Gýmeš nad obcou Jelenec sa zrútila časť steny hradu. Zrúcanina hradu v pohorí Tribeč neďaleko Nitry je vyhľadávaným cieľom turistov.

Upozorňujeme návštevníkov hradu, aby sa z dôvodu masívnej deštrukcie palácovej steny na južnom nádvorí hradu v záujme vlastnej bezpečnosti nezdržiavali v mieste deštrukcie. Pri prechode do ďalších častí hradu odporúčame nevyužívať prechodový tunel medzi južným nádvorím a hradným jadrom, ale chodník vedúci cez bastión a ďalej popri hranolovej veži,” upozorňujú členovia Občianskeho združenia CASTRUM GHYMES, ktoré sa usiluje zachrániť zvyšky hradu pre ďalšie generácie.

Read More

30.07. 2013

 

Archeológom sa podarilo objaviť pôvodnú vstupnú bránu do hradu Gýmeš. V hospodárskom objekte v južnom predhradí našli zvyšky brány, ktorá slúžila ako hlavný vstup do hradu tri storočia. Pochádza zo 14. storočia a ako brána slúžila až do prvej polovice 17. storočia. Potom ju zamurovali a zriadili tu pivnicu. Bola drevená, zasadená do kamenného oblúka. Široká bola dva metre, aby ňou mohol prejsť voz. Zatvárala sa brvnom. „Podarili sa nám nájsť aj kapsy po drevenom brvne, ktorým sa brána zvnútra zatvárala,“ povedal vedúci výskumu na hrade Gýmeš Mário Bielich z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Read More

05.01.2012

 

Pozoruhodnú publikáciu v Nitre predstavil Miroslav Eliáš. Správca mestského múzea v Šuranoch v Krajskej knižnici Karola Kmeťka študentom prezentoval stáročné dejiny rodu Forgáchovcov. História rodu sa viaže na územie viacerých dnešných štátov, kde mali rozsiahle majetky.

Patril im od 13. storočia Miroslava Eliáša od detstva fascinovala história, hrady a zámky. Cez dejiny múzejnej kultúry sa počas štúdií dostal aj k problematike rodov. „Do Forgáchovcov som sa tak „zažral“, že sa im venujem dodnes. Dejiny tohto rodu sa stali aj predmetom mojej diplomovej práce,“ vraví 29-ročný historik.

Kniha Forgáchovci – šľachtický rod z Gýmeša je bohato ilustrovaná – je v nej asi 220 obrázkov: portrétov osôb, listín, erbov – pretože sa ich v dobovej literatúre zachovalo pomerne veľa. Na knihe autor pracoval zhruba 6 rokov, čerpal pri tom zo starej literatúry, materiály zbieral v archívoch na Slovensku a v Budapešti.

Read More